Stjórn Stjórnlagaráðs

Fulltrúar í stjórn eru: Salvör Nordal, formaður, Ari Teitsson, varaformaður, Silja Bára Ómarsdóttir, formaður A-nefndar , Katrín Fjeldsted, formaður B-nefndar og Pawel Bartoszek, formaður C-nefndar. Auk þess sitja varformenn nefnda stjórnarfundi að jafnaði, þau Örn Bárður Jónsson, Vilhjálmur Þorsteinsson og Íris Lind Sæmundsdóttir

Framkvæmdastjóri Stjórnlagaráðs , Þorsteinn Fr Sigurðsson situr fundi stjórnar með málfrelsi og tillögurétti. Ritari stjórar er Sif Guðjónsdóttir, aðallögfræðingur.

Meginverkefni stjórnar eru eftirtalin, sbr. starfsreglur Stjórnlagaráðs og þingsályktun Alþingis:

 1. Skipuleggja og stýra starfinu, skv. þingsályktun og starfsreglum (2. mgr. 3. gr.)
 2. Leggja fyrir ráðsfund:

  · Starfsáætlun - endurskoða hana reglulega eftir því sem verkinu vindur fram (2. mgr. 3. gr.)

  · Tillögu um upphafsmeðferð skýrslu stjórnlaganefndar á ráðsfundi (13. gr.)

  · Tillögur um hvort og hvernig unnt sé að leita enn frekar eftir afstöðu þjóðarinnar til valkosta að því er varðar einstök ákvæði/kafla frumvarps til stjórnarskipunarlaga (4. mgr. 14. gr.)

  · Drög að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga á grundvelli áfangaskjals þegar undirbúningi þess er lokið (1. mgr. 15. gr.)

 3. Skipta verkum:

  · Getur skipað starfshópa til tiltekinna verka (3. mgr. 4. gr.)

  · Hefur hlutverk varðandi (breytta) skipan nefnda (2. mgr. 5. gr.)

 4. Setja reglur/viðmiðanir um:

  · Fundarsköp (4. mgr. 6. gr.)

  · Aðgang almennings að fundum (9. gr.)

  · Erindi, umsagnir og fundargesti (10. gr.)

Fundargerðir