Breytingatillaga #61

Við 36. grein. Alþingiskosningar

Flytjendur:
  • Lýður Árnason
  • Katrín Oddsdóttir
  • Dögg Harðardóttir
BreytingartillagaÁkvæði eftir breytinguÁkvæði í frumvarpsdrögum

36. grein. Eftir 7. málsgrein komi:

Auðir kjörseðlar kjósenda vegi jafnt á við önnur atkvæði og valdi auðum sætum á Alþingi.

7. málsgrein eftir breytingu:

Í lögum skal mælt fyrir um hvernig þingsætum skuli úthlutað til frambjóðenda eftir atkvæðastyrk þeirra. Auðir kjörseðlar kjósenda vegi jafnt á við önnur atkvæði og valdi auðum sætum á Alþingi.

Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegri kosningu til fjögurra ára.

Atkvæði kjósenda alls staðar á landinu vega jafnt.

Heimilt er að skipta landinu upp í kjördæmi. Þau skulu flest vera átta.

Samtök frambjóðenda bjóða fram lista, kjördæmislista eða landslista eða hvort tveggja. Frambjóðendur mega bjóða sig fram samtímis á landslista og einum kjördæmislista sömu samtaka.

Kjósandi velur frambjóðendur af kjördæmislista eða landslista sömu samtaka, eða af þeim báðum. Honum er og heimilt að merkja í stað þess við annan listann og hefur hann þá valið alla frambjóðendur listans jafnt. Heimilt er að mæla fyrir um í lögum að kjósandi geti valið frambjóðendur af listum fleiri en einna samtaka.

Þingsætum skal úthluta til samtaka frambjóðenda þannig að hver þeirra fái þingmannatölu í sem fyllstu samræmi við heildaratkvæðatölu. Þau samtök koma ein til álita við úthlutun þingsæta sem hlotið hafa minnst fjögur af hundraði af gildum atkvæðum á landinu öllu.

Í lögum skal mælt fyrir um hvernig þingsætum skuli úthlutað til frambjóðenda út frá atkvæðastyrk þeirra.

Í lögum má mæla fyrir um að tiltekinn fjöldi þingsæta sé bundinn einstökum kjördæmum, þó ekki fleiri en 30 alls. Tala kjósenda á kjörskrá að baki hverju bundnu sæti skal ekki vera lægri en meðaltalið miðað við öll þingsætin.

Í kosningalögum skal mælt fyrir um hvernig stuðla skuli að sem jöfnustu hlutfalli kvenna og karla á Alþingi.

Breytingar á kjördæmamörkum og tilhögun á úthlutun þingsæta, sem fyrir er mælt í lögum, verða aðeins gerðar með samþykki 2/3 atkvæða á Alþingi.

Skýringar:

Kjósendur sem lýsa vilja yfir óánægju sinni með frambjóðendur með því að skila auðum kjörseðli taka afstöðu til kosninganna, ólíkt þeim sem mæta ekki á kjörstað. Atkvæði þeirra hefur hins vegar hingað til ekki haft neitt vægi. Full ástæða er til að virða skoðun þeirra sem skila auðu með auðum þingsætum sem atkvæðum þeirra nemur. Hver auður stóll telst eitt þingsæti og fækkar þá þingmönnum sem auðum stólum nemur.