2. fundur A-nefndar

27.04.2011 10:00

Dagskrá:
  1. Fundargerð síðasta fundar
  2. Vinnuskjal um mannréttindi
  3. Tillaga um breytingar á áfangaskjali fyrir ráðsfund 28. apríl

Fundargerð

2. fundur A-nefndar, haldinn miðvikudaginn 27. apríl 2011 kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.20.

Viðstödd voru Silja Bára Ómarsdóttir, formaður, sem stýrði fundi, Örn Bárður Jónsson, varaformaður, Arnfríður Guðmundsdóttir, Dögg Harðardóttir, Freyja Haraldsdóttir, Illugi Jökulsson, Katrín Oddsdóttir og Þorvaldur Gylfason. Auk þess sat Gísli Tryggvason fundinn. Fundargerð ritaði Andrés Ingi Jónsson.

1. Fundargerð síðasta fundar

Samþykkt.

2. Vinnuskjal um mannréttindi

Freyja, Katrín og Þorvaldur kynntu hugmyndir sem þau hafa unnið að endurbættum mannréttindakafla. Í skjalinu hafa þau reynt að taka tillit til sjónarmiða þjóðfundar og tillagna í skýrslu stjórnlaganefndar - auk þess að gera alþjóðlegum mannréttindasáttmálum hærra undir höfði.

Tillögurnar voru allar kynntar og í framhaldi af því var ákveðið að taka þær til umræðu hverja fyrir sig. Eftirfarandi tillögur að breytingum voru helst ræddar á fundinum, en endanleg afgreiðsla þeirra bíður frekari umræðu:

  • Tvö meginsjónarmið voru uppi um jafnræðisregluna (núgildandi 65. grein). Annars vegar að hún verði útvíkkuð, þannig að hún nái til fleiri hópa sem ástæða þykir til að njóti sérstakrar verndar. Hins vegar að látið sé nægja að segja að greinin nái til „allra", þ.e. að sleppa upptalningu á hópum sem greinin nái til.
  • Skýrt verði kveðið á um réttindi fatlaðra og barna.
  • Hnykkt verði á vernd gegn ofbeldi (71. grein)
  • Mögulega mætti endurraða greinum innan kaflans, til að endurspegla betur mikilvægi þeirra og þá afstöðu sem fram kom á þjóðfundi.

Nefndin fól Illuga, Katrínu og Þorvaldi að vinna úr umræðum hópsins og koma með nýjar tillögur á næsta fund. Auk þess var þeim falið að bæta inn í vinnuskjalið hugmyndum að greinum sem snúa að tjáningarfrelsi og réttinum til upplýsinga. Stefnt verði að því að í næstu viku sé hægt að kynna drög að mannréttindakafla á opnum nefndarfundi og leggja að því loknu til kynningar á ráðsfundi. Jafnframt því verði opnað fyrir umræður um drögin á heimasíðu Stjórnlagaráðs.

3. Tillaga um breytingar á áfangaskjali fyrir ráðsfund 28. apríl

A-nefnd leggur fram til kynningar svohljóðandi breytingar á uppbyggingu áfangaskjals Stjórnlagaráðs:

  • 1. grein stjórnarskrár verði inngangsorð með þeim gildum sem liggja stjórnarskránni til grundvallar. Verði sérstaklega litið til niðurstöðu þjóðfundar, þar sem áhersla var m.a. lögð á lýðræði, frið, sjálfbærni, jafnrétti, valddreifingu og ábyrgð.
  • Mannréttindakafli verði færður fremst í stjórnarskrána, þannig að jafnræðisreglan (65. grein með breytingum) verði 2. grein í áfangaskjalinu. Þá komi önnur mannréttindaákvæði, sem verði endurskoðuð og innbyrðis röð þeirra hugsanlega breytt.

4. Næsti fundur

Boðað verður til næsta fundar mánudaginn 2. maí. Á þeim fundi verður áfram rætt um hugmyndir að endurbótum á mannréttindakafla, með það fyrir augum að leggja þær til kynningar á ráðsfundi 5. maí.